Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu
21:29 07-09-2014

Nghị định (NĐ) số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán ra thị trường phải có giấy phép sản xuất, trên sản phẩm có dán nhãn, bán cho các doanh nghiệp có giấy phép…

» Xem tiếp