Giám sát việc sử dụng thương hiệu Rượu Phú Lễ - Ba Tri

07:15 02/10/2014 | Lượt xem: 1176

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Ba Tri, UBND xã Phú Lễ vừa thực hiện giám sát về việc sử dụng địa danh Phú Lễ - Ba Tri làm nhãn hiệu và UBND huyện Ba Tri đứng tên chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Rượu Phú Lễ - Ba Tri. Ông Trần Công Danh - Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Hình logo thương hiệu rượu Phú Lễ

 

 

Tại buổi khảo sát, đoàn đã nghe báo cáo về quá trình hình thành và phát triển thương hiệu Rượu Phú Lễ, trong đó đặc biệt là công tác quản lý Nhà nước đối với Hội sản xuất rượu Phú Lễ và Hợp tác xã (HTX) rượu Phú Lễ từ khi thành lập đến nay và các vấn đề liên quan đến việc xin đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Hình logo thương hiệu rượu Phú Lễ

 

 

Theo ông Huỳnh Văn Hôn - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, Hội sản xuất rượu Phú Lễ được UBND tỉnh cho phép thành lập vào năm 2009, được UBND huyện Ba Tri tạo điều kiện hoạt động có hiệu quả. Hội đã hình thành hệ thống hội viên nấu rượu được Công ty Cổ phần Rượu Phú Lễ bao tiêu sản phẩm, giúp hội viên ổn định cuộc sống, phát triển thương hiệu Rượu Phú Lễ. Hội tham gia thực hiện xã hội hóa nhiều hoạt động trong huyện như phát triển y tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, thể dục thể thao cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

 

 

Hình logo thương hiệu rượu Phú Lễ

 

 

HTX rượu Phú Lễ mới thành lập năm 2013 với 18 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, UBND huyện đã hướng dẫn HTX thực hiện nhiệm vụ đúng theo qui định của pháp luật và phối hợp, chỉ đạo các ban ngành hỗ trợ HTX tìm kiếm thị trường nhưng do chưa có nhãn hiệu nên sản lượng tiêu thụ chưa nhiều. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc nhãn hiệu Rượu Phú Lễ được bảo hộ, được công nhận là nhãn hiệu tập thể là yêu cầu bức xúc hiện nay đối với làng nghề này. Nhiều giải pháp được bàn thảo, trong đó giải pháp giao cho UBND xã, UBND huyện hoặc hợp nhất Hội sản xuất rượu Phú Lễ với HTX rượu Phú Lễ làm chủ thể đứng tên đăng ký…

 

 

Hình logo thương hiệu rượu Phú Lễ

 

 

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trần Công Danh ghi nhận những ý kiến trao đổi của các đại biểu. Việc cấp giấy chứng nhận thương hiệu Rượu Phú Lễ cần được tiến hành nhanh nhưng cấp cho ai cần phải hết sức thận trọng. Bởi sau khi cấp, vấn đề quan trọng là có khai thác được hiệu quả thương hiệu này hay không. Cấp cho UBND xã là hợp lý nhưng xã khó có năng lực để đảm đương; có thể cấp cho huyện là an toàn, sau đó UBND huyện giao cho đơn vị nào đó có năng lực hơn để tận dụng khai thác thương hiệu này. Vấn đề là phải bảo đảm được lợi ích hài hòa giữa người dân làng nghề và doanh nghiệp. Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh sẽ có ý kiến và trình các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng có kết luận cụ thể.

 

Nguồn: baodongkhoi.com.vn

Tin tức khác