Hình ảnh cây cỏ đế

22:15 05/10/2014 | Lượt xem: 2370

Cây cỏ đế cũng có mặt trong lịch sử hình thành rượu đế Gò Đen

 

 

 

Hình cây cỏ đế 1

 

 

 

 

Hình cây cỏ đế 2

 

 

 

 

Hình cây cỏ đế 3

 

 

 

 

Hình cây cỏ đế 4

Tin tức khác