Đi tìm rượu Ama Kông

Đi tìm rượu Ama Kông
17:35 06-09-2007

Hệ thống đánh số nguyên cả khúc đường dài đều là km thứ 10,5 … nên khá vất vả để tìm ra nhà ông này sau khi hỏi đường tới lui hết mấy bận. Cũng may, ông ta cũng khá nổi tiếng khu này nên hỏi đường thì ai cũng…

» Xem tiếp

Địa chỉ bán rượu Amakong

Địa chỉ bán rượu Amakong
16:42 06-09-2007

Theo website rượu ngon chấm com nghiên cứu thì chỉ duy nhất tại website: http://amakong-khamphetlao.com/ là bán đúng rượu ama kông bí truyền của vua voi.

» Xem tiếp

Trang: 2/2  1 2