Rượu Ba Kích của tỉnh nào

17:52 15/09/2010 | Lượt xem: 901

Ba kích là một loại cây dây leo, sống lâu năm ở một số tỉnh trung du phía Bắc như Quảng Ninh, Quảng Nam,Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang...

 

Loại cây này gắn liền với đồng bào Cơ Tu.

 

Hội đồng đánh giá bảo tồn gen Ba Kích ở Quảng Ninh

 

Mặc dù đã đọc và nghiên cứu tất cả tài liệu trên thế giới, nhưng tác giả bài viết này là học giả (đồng thời cũng là 1 nhà chiêm tinh học, phong thủy học, thần học, triết gia, chính trị học,  Đại sư, đại lão Hòa thượng, cao thủ võ lâm, Giáo sư tiến sĩ...) vẫn chưa biết được là rượu Ba Kích của Quảng Ninh hay Quảng Nam nữa.

Thành thật cáo lỗi cùng chư vị bốn phương.

Tin tức khác