Tài Liệu: Công nghệ lên men rượu Gò Đen

22:10 05/10/2014 | Lượt xem: 892

MỤC LỤC

 

DANH MỤC HÌNH.. 2

DANH MỤC BẢNG.. 3

I. GIỚI THIỆU RƯỢU GÒ ĐEN.. 4

II. TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU.. 5

1. Nếp. 5

2. Men vi sinh. 6

III. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ. 13

1. Sơ đồ khối 13

2. Sơ đồ thiết bị . 13

IV. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ.. 14

1. Ngâm.. 14

2. Hồ hóa. 15

3. Làm nguội 17

4. Trộn men. 17

5. Lên men hở. 18

6. Lên men kín. 20

7. Chưng cất 24

8. Tinh lọc. 25

9. Chuẩn hóa độ rượu. 27

10. Rót sản phẩm vào chai, đóng nắp chai và dán nhãn. 28

V. SẢN PHẨM RƯỢU ĐẾ GÒ ĐEN.. 30

1. Mô tả: 30

2. Chỉ tiêu chất lượng: 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 34

 

 

TẢI TÀI LIỆU Công nghệ lên men rượu Gò Đen:

http://ruoungon.com/public/tailieu/Cong-nghe-len-men-ruou-go-den.doc

 

 

TẢI TÀI LIỆU Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh rượu đế Gò Đen:

(nếu trình duyệt ko tự download thì save web về bằng cách nhấn Ctrl + S )

http://ruoungon.com/public/tailieu/Nhan-to-kinh-doanh-go-den.pdf

Tin tức khác